การเมือง-อาชญากรรม

คำพิพากษาศาลอาญา คดีเลี่ยงภาษี

คำวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับคำแถลงการร่วมไทย-กัมพูชา

อัยการสูงสุดขอมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมือง
!     พรรคพัฒนาชาติไทย
!     พรรคแผ่นดินไทย
!     พรรคไทยรักไทย
อ่านคำพิจารณาของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

อัยการสูงสุดขอมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมือง
!     พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า
!     พรรคประชาธิปัตย์
อ่านคำพิจารณาของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม คลิกดู เลยครับ)

Advertisements
%d bloggers like this: