โรคอ้วนในเด็ก

กินดีภ??ู่ดีความอ้วนไม่ใช่เรื่องดีงาม ซ้ำร้ายความอ้วนมีผลกระทบอย่างคาดไม่ถึงทีเดียวต่อสุขภาพเด็ก ปัจจุบันโรคอ้วนในเด็กและเยาวชนเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ต้องระวัง  

โรคอ้วนในเด็ก…เสี่ยงกับปัญหาเบาหวานและสุขภาพ

.- เด็กอ้วนทำให้การทำงานของอินซูลินไม่ดี พบว่า เด็กอ้วน 1 ใน 4 จะมีการเผาผลาญระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ นำไปสู่การเป็นเบาหวาน ชนิดที่ 2

.- ทั่วโลกเด็กเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี

.- ในประเทศไทยก่อนปี 2539 เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ร้อยละ 5 แต่ในช่วงปี พ.ศ.2540-2544 เพิ่มเป็นร้อยละ 17.8

.- เมื่อเด็กได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน เด็กจะมีชีวิตสั้นลงโดยเฉลี่ย 10-20 ปี

.-  นอกจากนี้ เด็กและวัยรุ่นที่อ้วนจะมีโอกาสเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคกระดูกและข้อ

โรคระบบทางเดินหายใจ โรคนิ่วในถุงน้ำดี และอื่นๆ มากกว่าเด็กปกติ

เด็กอ้วนได้อย่างไร

ความอ้วนเกิดจากการขาดสมดุลระหว่างพลังงานที่ได้รับจากการบริโภคอาหารกับพลังงานที่ใช้ไปจากการเคลื่อนไหวร่างกาย

สาเหตุของการเกิดโรคอ้วน

                1. พันธุกรรม   ถ้าพ่อหรือแม่อ้วน ลูกจะมีโอกาสอ้วน ร้อยละ 40 ยิ่งถ้าทั้งพ่อและแม่อ้วน ลูกจะมีโอกาสอ้วนร้อยละ 80

2. อาหารและโภชนาการ   พฤติกรรมการกิน เป็นที่สังเกตได้ว่าโรคอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ถ้าชอบรับประธารอาหารรสหวาน ไขมันสูง

               3. การออกกำลังกาย   ปัจจุบันการใช้ชีวิตแบบสมัยใหม่ เน้นความสบาย มีเครื่องอำนวยความสะดวก ทำให้เด็กมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอ้วนงาย

4. การเลี้ยงดูเด็ก อาหารที่พ่อแม่เลือกให้เด็กรับประธาน จะมีอิธธิพลค่อนข้างมากกับพฤติกรรมการกินของเด็ก ทั้งวิธีการกินและประเภทของอาหาร

5. ปัจจัยแวดล้อมในชุมชน   การโฆษณา ปัจจุบันเจาะกลุ่มเป้าหมายเด็กและวัยรุ่นเป็นสำคัญ การใช้ดาราเป็นต้นแบบจูงใจ การแจกของแถมที่มากับขนม มาตรการลดแลกแจกแถม สิ่งเหล่านี้ล้านเป็นการสร้างค่านิยมในสินค้า และสร้างทัศนคติของเด็กและผู้ปกครอง

พิชิดอ้วน   พิชิดเบาหวาน

พ่อ แม่ มีอิทธิพลสำคัญมากที่สุดที่จะทำให้เด็กเป็นโรคอ้วน ฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองต้องสร้างวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบไม่อ้วนให้เกิดขึ้นในครอบครัว

พ่อแม่ ผู้ปกครอง

1.     ต้องมีความเข้าใจโรคอ้วนอย่างถูกต้อง

2.     สอน และทำเป็นตัวอย่างในการเลือกและประกอบอาหารให้เด็กรับประทาน การสร้างนิสัยการกินที่ดี การเคี้ยวอาหารช้าๆ กินผักผลไม้แทนการกินขนม การไม่กินจุบจิบ การไม่กินน้ำอัดลม กินผลไม้รสหวานนานๆ ครั้ง ไม่สะสมขนมขบเคี้ยว ขนมกรุบกรอบไว้ในบ้าน

3.     สร้างนิสัยให้เด็กมีการออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 30 นาที ทุกวัน

4.     ควรกำจัดเวลาในการเล่นเกม เล่นคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเวลาดูทีวีไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง และในขณะนั้นไม่ควรให้กินขนมขบเคี้ยว

โรงเรียน

1.     การไม่อนุญาตให้มีการขายขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลม และอาหารที่มีไขมันสูงในโรงเรียน

2.     การไม่จัดอาหารมื้อกลางวันที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนในเด็ก

3.     การสร้างบรรยากาศและจัดหาสถานที่ และอุปกรณ์การออกกำลังกายให้แก่เด็ก

4.     การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เรื่องอ้วนในเด็ก แก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง

5.     จัดกิจกรรมเสริมที่เอื้อต่อการไม่อ้วนให้แก่เด็กนักเรียน

ชุมชลและสังคม

1.     การจัดให้มีสถานที่ที่เอื้อต่อการออกกำลังกาย มีทางขี่จักรยานที่ปลอดภัย

2.     การเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการให้ข่าวสาร เพื่อทำความเข้าใจเรื่องอ้วนในเด็กแก่คนในชุมชน

3.     การจัดกิจกรรมในชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเสริมให้สมาชิกในชุมชนห่างไกลโรคอ้วน

4.      การออกกติกาห้ามขายของขบเคี้ยว หรือของที่เสริมความอ้วน บริเวณหน้าโรงเรียน

5.      การออกนโยบายระดับชาติควบคุมการโฆษณาอาหาร ขนมขบเคี้ยว ที่เป็นสาเหตุให้เด็กอ้วน

หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตัวได้ตามที่แนะนำมาข้างต้นแล้ว    แต่ต้องการลดน้ำหนัก ควบคุมน้ำหนัก โดยที่ไม่ทำให้ร่างกายต้องขาดสารอาหาร กรุณาติดต่อมาที่ Charin.md@thaimail.com

การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ผู้มีน้ำหนักตัวมากเกินไปมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงกว่าคนปกติมากขึ้นเรื่อยๆตามน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น

คนอ้วนมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสูงกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวปกติ ประมาณ 50-100%

 อื่นๆ

ผู้มีน้ำหนักตัวมากเกินไปมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของถุงน้ำดี ปัสสาวะเล็ด โรคแทรกซ้อนในการผ่าตัด   ลักษณะของช่องคอของคนอ้วนจะตีบลงเมื่อเขานอนราบ ทำให้หายใจไม่สะดวก(นอนกรน) ซึ่งหมายความว่าเขาจะหยุดหายใจเป็นพักๆ   ทำให้ร่างกายต้องตื่นเป็นระยะๆตลอดคืน เพื่อขยับตัวหายใจ คนอ้วนจึงมักนอนไม่เพียงพอและหลับกลางวัน

ความอ้วนไม่เพียงแต่มีผลกระทบต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อคุณภาพในด้านการเรียน การทำงานอีกด้วย

 

ข่าวดี Good newsความเสี่ยงต่อโรคที่น่ากลัวเหล่านี้จะเริ่มลดลงเมื่อน้ำหนักตัวเริ่มลดลงตั้งแต่ 5% ขึ้นไป  หากท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัว หรือมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคที่กล่าวมาข้างต้น   สามารถปรึกษาขอคำแนะนำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฟรี!!! หรือฝากข้อความมาที่ Charin.md@thaimail.com

กินอย่างไรให้น้ำหนักลด

การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับการลดน้ำหนัก

 • พยายามรับประทานอาหารเฉพาะในมื้ออาหารโดย เฉพาะที่โต๊ะอาหาร และลุกขึ้นจากโต๊ะทันทีที่อิ่ม
 • รับประทานวันละสามมื้อ
 • รับประทานอาหารเช้าทุกวัน
 • อย่าอดอาหารมื้อไดมื้อหนึ่ง
 • เลือกอาหารว่างที่มีไขมันต่ำ
 • รับประทานผัก ผลไม้ ธัญพืชที่ไม่ขัดสี
 • ใช้จานใบเล็กๆ เพื่อป้องกันรับประทานอาหารมากเกินไป หลีกเลี่ยงการเติมอาหารครั้งที่ 2
 • รับประทานอาหารอย่างช้าๆ เคี้ยวอาหารแต่ละคำช้าๆ
 • ดื่มน้ำมากๆ ทั้งในมื้ออาหารและระหว่างมื้ออาหาร ดื่มน้ำ 1 แก้วก่อนอาหาร
 • พยายามเลี่ยงอาหารที่ใช้มือหยิบ เพราะคุณจะเพลินกับการรับประทานอาหาร
 • อย่าเสียดายของเหลือ ไม่จำเป็นต้องทานอาหารจนหมดจาน
 • จำกัดเนื้อสัตว์ติดมันไม่เกิน 2 ช้อนโต๊ะ
 • รับประทานเนื้อปลาเป็นหลัก เนื้อไก่และเป็ดให้ลอกหนังออก
 • เลือกอาหารที่มีไขมันต่ำ แทนอาหารที่มีไขมันสูง
 • อย่าเตรียมอาหารมากเกินความจำเป็น
 • หลีกเลี่ยงอาหารจำพวก ทอด ผัด แกงกะทิ ให้ใช้ อบ นึ่ง เผา
 • อย่าวางอาหารจานโปรดหรือของว่างไว้รอบๆตัว
 • อย่าทำกิจกรรมอื่นๆระหว่างรับประทานอาหาร เช่น อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ เพราะจะรับประทานอาหารมากเกินไปโดยไม่รู้ตัว
 • พยายามหางานอดิเรกทำเมื่อเวลาหิว
 • อาหารเหลือให้เก็บทันที
 • ไม่หยิบหรือชิมอาหาร
 • หลีกเลี่ยงการปรุงอาหารด้วยครีม เครื่องจิ้มที่มีไขมันสูง

 

สรุปสิ่งที่ต้องการลดน้ำหนักต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร

 • พลังงานที่ได้จากอาหารแต่ละชนิด
 • สารอาหาร เช่น แป้ง ไขมัน โปรตีน
 • อ่านสลากอาหารว่ามีปริมาณพลังงานเท่าใด
 • การเลือกซื้ออาหารที่มีพลังงานน้อย
 • การเตรียมอาหารที่มีไขมันน้อย หลีกเลี่ยงการผัด ทอด ใช้ต้ม เผา อบ นึ่ง แทน
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มากเกินไป
 • ดื่มน้ำให้มาก
 • ใช้จานเล็ก

อาหารและพลังงาน

        ผู้ที่อ้วนคุณควรสั่งจานเดียวทุกครั้งเนื่องจากอาหารจานเดียวคุณพอจะคาดได้ว่ามีพลังงานเท่าใด คุณควรจะทราบปริมาณพลังงานในอาหารจานนั้นเพื่อที่คุณจะได้ทราบปริมาณอาหารที่ควรที่ควรรับประทาน ตัวอย่างเช่น เมื่อคำนวณแล้ว พบว่าคุณควรได้รับพลังงานจากสารอาหารวันละ 1500 กิโลแคลอรี เมื่อท่านจะสั่งอาหารหรือรับประทานอาหารแต่ละมื้อไม่ควรเกิน 500 กิโลแคลอรี ปริมาณพลังงานในอาหารดูได้จากรายการต่อไปนี้

 

Advertisements

4 Responses

 1. ผมชื้อppผมอยากลดความอ้วนมาก

 2. คุณ PP
  อยากลดความอ้วนขั้นแรกต้องทำดังนี้
  – ตั้งใจให้แน่วแน่
  – เอาชนะในตนเองให้ได้ กินเป็นเวลา ไม่ตามใจปาก
  – ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  วิธีลดความอ้วน
  – เลือกรับประทานอาหาร(ไม่มีผลเสียและไม่เสียเงิน)
  – อาหาร+อาหารเสริม(เสียเงิน)
  – รับประทานยา(มีผลเสียในระยะยาวและเสียเงิน)
  คุณ PP คุณทำสามข้อบนให้ได้และเลือกข้อใดข้อหนึ่งในสามข้อล่าง แล้วติดต่อมา
  (อีเมล ของตุณคืออะไร)

 3. […] โรคอ้วนในเด็กโคเลสเตอรอลสูงในเลือด  […]

 4. ดิฉันต้องการทำโครงงานการดูแลเด้กนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานที่มีทั้งการออกกำลังกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร คุณช่วยแนะนำด้วยนะคะว่าจะทำอย่างไร ขอบคุณมากค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: