วิธีชีวิตของคนเมืองกับอาหารเช้า

life_city_21.jpgกินดีอยู่ดี  วิถีชีวิตของคนเมืองในปัจจุบันที่ต้องรีบเร่งออกจากบ้านเพื่อไปให้ทันโรงเรียนหรือทันเวลาทำงานในตอนเช้าบวกกับการต้องเสียเวลาในการเตรียมอาหารเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนส่วนใหญ่ละเลยอาหารมื้อเช้าซึ่งถือเป็นมื้อสำคัญที่สุดของวัน
กิน��าหารไม่��้วน
       คำถามที่ตามมาก็คือความสำคัญของอาหารเข้าอยู่ที่ตรงไหนและการกินอาหารเช้าจะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

ดร.สิติมา จิตตินันทน์นักวิชาการจากสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลให้ข้อมูลถึงเรื่องอาหารเช้ากับสุขภาพว่า อาหารเช้านั้นเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดของวันและการไม่รับประทานอาหารเช้าก็มีผลเสียมากกว่าผลดี

กล่าวคือนับจากอาหารมื้อเย็นจะเห็นได้ว่า ร่างกายของเราต้องอดอาหารมาประมาณ 10-12 ชั่วโมงซึ่งส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ดังนั้นหากงดอาหารเช้าจะทำให้มีแนวโน้มการรับประทานอาหารที่มีพลังงานและไขมันสูงในมื้อเที่ยงมากขึ้นจนเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

อาหารเช้าที่เหมาะสมควรมีค่าพลังงานและสารอาหารอย่างน้อย 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25 ของปริมาณที่ควรจะได้รับตลอดวันส่วนการกระจายของพลังงานในมื้อกลางวันและมื้อเย็น ควรอยู่ที่ร้อยละ 35 และ 30 ตามลำดับ และที่เหลือเป็นพลังงานจากอาหารว่างอีกร้อยละ 10”

ทั้งนี้ รายงานการวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกตีพิมพ์ใน The Journal of Obesity Research ในปี 2002 พบว่า ร้อยละ 80 ของอาสาสมัครซึ่งมีมากกว่า 3,000 คน ที่ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักส่วนเกินและยังสามารถรักษาน้ำหนักไม่ให้เพิ่มขึ้นล้วนแต่เป็นผู้ที่กินอาหารเช้าเป็นประจำทั้งสิ้นเนื่องจากการกินอาหารเช้าจะช่วยในการควบคุมความหิวและปริมาณการกินในมื้อถัดไปได้ดีขึ้น

ดร.สิติมาให้ข้อมูลด้วยว่านอกจากแนวโน้มในการช่วยป้องกันโรคอ้วนและเบาหวานแล้วผลการวิจัยจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจอเมริกาอีกชิ้นหนึ่งเมื่อปี 2003 ยังพบด้วยว่าการกินอาหารเช้าอย่างสม่ำเสมออาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองและโรคหัวใจด้วย

สำหรับการจัดเตรียมอาหารเช้าของครอบครัวซึ่งมีความสัมพันธ์กับการบริโภคอาหารเช้าของเด็กและเยาวชนนั้นผู้ปกครองควรตระหนักถึงความสำคัญของอาหารเช้าต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและทางจิตใจของเด็กซึ่งจะส่งผลต่อภาวะโภชนาการและความสามารถการเรียนรู้ นอกจากนี้ผู้ปกครองและผู้ให้การเลี้ยงดูเด็กยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างแบบอย่างที่ดีของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าให้แก่เด็กด้วย

หากไม่มีเวลาพอควรเลือกอาหารพร้อมรับประทานที่สามารถหยิบฉวยได้ทันทีในตอนเช้า เช่น นมกล่องน้ำผลไม้กล่อง และผลไม้ เช่น ฝรั่ง ส้ม แล้วนำไปรับประทานในรถระหว่างทางไปโรงเรียนหรือไม่อย่างนั้นผู้ปกครองอาจต้องเผื่อเวลาสัก 10 นาทีในการลุกขึ้นมาอุ่นอาหารซึ่งเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืน เช่น ข้าวผัด บะหมี่ผัดผัดมักกะโรนี ข้าวกับหมูทอด ข้าวต้ม เป็นต้นปัจจุบันการอุ่นอาหารสามารถทำได้ง่ายในไมโครเวฟ ซึ่งใช้เวลาแค่ 1-2 นาทีทั้งนี้ควรเลือกทานอาหารเช้าที่มีความหลากหลายแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าทางโภชนาการ

ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับงานออนไลย์ ได้ความรู้ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิก เลยครับ

Advertisements
%d bloggers like this: